สถานีโทรทัศน์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกล

ปัจจุบันสถานีวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยประเภทที่สามารถรับชมได้ไม่ต้องเสียเงินมีจำนวน 6 สถานี หากเรียกเป็นภาษาไทยก็เรียกว่า ทีวีเสรี ขณะนี้อยู่ในระยะทดลองออกอากาศจึงยังไม่สามารถรับชมได้ทั่วประเทศ แต่ย่านความถี่ UHF นี้ยังมีช่องสัญญาณเหลือให้สามารถใช้เป็นช่องออกอากาศรายการโทรทัศน์ได้อีกหลายช่อง จึงควรที่จะพิจารณาเลือกนำมาใช้เอประโยชน์ทางด้านการศึกษาในอนาคต เพื่อเสริมกับระบบ DTH ที่จะใช้ออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลในปัจจุบัน ให้ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกลยิ่งขึ้น

การประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทางไกลนับตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้เริ่มทดลองออกอากาศทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ด้วยการส่งสัญญาณออกอากาศจากสถานีชั่วคราวบริเวณสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ผ่านดาวเทียมไทยคมไปยังกลุ่มผู้เรียนในโครงการทดลองที่จังหวัดเชียงใหม่ และปัจจุบันได้ย้ายสถานีส่งสัญญาณมาติดตั้งไว้ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

การออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาไปสู่กลุ่มเป้าหมายหลัก ทั้งการศึกษาทางไกลเพื่อเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบโรงเรียนทุกระดับ ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การศึกษาทางไกลตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ รวมทั้งการศึกษาทางไกลสำหรับประชาชนทั่วไปเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้ครบทุกจังหวัดแล้ว ด้วยระบบ DTH โดยใช้ความถี่ย่าน KU-Band

แม้ว่าการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไปสู่ผู้ชมทางบ้านโดยตรง จะมีคุณภาพและได้ผลดีเพียงใดก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถจะขยายจุดรับชมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ เนื่องจากจุดที่จะสามารถรับชมรายการโทรทัศน์โดยตรงได้นั้น จะต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษประกอบด้วยเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม และชุด IRD

ซึ่งหากจะติดตั้งให้ครบทุกหมู่บ้านทั้งประเทศไทยก็จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และในสภาพความเป็นจริงนั้นในแต่ละหมู่บ้านจะต้องติดตั้งอุปกรณ์มากกว่า 1 จุด จึงจะสามารถให้บริการแก่ผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง ระบบ DRH จึงมีข้อเสียเปรียบที่ต้องลงทุนในจุดรับขมที่แพงมาก แต่หากจะพิจารณานำระบบการส่งสัญญาณด้วยย่านความถี่ UHF มาเสริมก็จะทำให้สามารถลดงบลงทุนในจุดรับสัญญาณให้ต่ำลงได้ เพราะการส่งสัญญาณด้วยความถี่ UHF ผู้ชมหรือจุดรับสัญญาณจะสามารถชมรายการได้จากเครื่องโทรทัศน์ทั่วไปเหมือนกับการชมรายการปกติจากสถานีโทรทัศน์ช่องทีวีเสรีได้เช่นเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *